Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Право arrow Міжнародне право - Тимченко Л.Д.
Наступна >
Міжнародне право - Тимченко Л.Д.

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. Наводиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити динамічність і прикладне значення міжнародного права.

Для студентів, аспірантів, курсантів, ад'юнктів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристів, які практикують у галузі міжнародного права.


Вид‑во 2012 р.

Завантажити

ЗМІСТ


ВСТУПРозділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА ПРАВА1.1. Поняття і специфіка міжнародного права як особливої системи права1.2. Джерела міжнародного права1.3. Система міжнародного права1.4. Походження і розвиток міжнародного права1.4.1. Античне міжнародне право1.4.2. Феодальне (середньовічне) міжнародне право1.4.3. Буржуазне (класичне) міжнародне право1.4.4. Сучасне міжнародне право1.5. Наука міжнародного права1.6. Міжнародна політика і політика міжнародного праваРозділ 2. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА2.1. Поняття суверенітету2.2. Поняття і види суб'єктів міжнародного права2.3. Держави - основні суб'єкти міжнародного права2.4. Визнання держав і урядів2.5. Правонаступництво у міжнародному праві2.6. Міжнародна правосуб'єктність народів, що борються за незалежність (реалізують право на самовизначення)2.7. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права2.8. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень2.9. Індивіди і міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного праваРозділ 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА3.1. Поняття джерел міжнародного права3.2. Норми міжнародного права та їх класифікація3.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного праваРозділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА4.1. Юридична природа основних принципів міжнародного права4.2. Принцип суверенної рівності держав4.3. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань4.4. Принцип мирного розв'язання спорів4.5. Принцип незастосування сили або погрози силою4.6. Принцип надання допомоги ООН у її діях4.7. Принцип співробітництва держав4.8. Принцип невтручання у внутрішні справи держав4.9. Принцип непорушності державних кордонів4.10. Принцип територіальної цілісності4.11. Принцип поваги прав людини і основних свобод4.12. Принцип самовизначення народівРозділ 5. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права5.2. Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного праваРозділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ6.1. Поняття права міжнародних договорів6.2. Поняття міжнародного договору6.3. Класифікація міжнародних договорів6.4. Форма, структура і найменування міжнародних договорів6.5. Стадії укладення міжнародних договорів6.6. Застереження і поправки до міжнародних договорів6.7. Реєстрація і публікація міжнародних договорів6.8. Дія і чинність міжнародних договорів6.9. Тлумачення міжнародних договорів6.10. Припинення і призупинення дії міжнародних договорівРозділ 7. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві7.2. Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини7.3. Регіональна співпраця у сфері прав людини7.4. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини7.5. Міжнародно-правовий статус населення7.5.1. Міжнародно-правові питання громадянства7.5.2. Правовий режим іноземців7.5.3. Правовий статус біженців і переміщених осіб7.5.4. Право притулкуРозділ 8. ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права8.2. Органи зовнішніх зносин держав8.3. Дипломатичні представництва8.3.1. Функції дипломатичного представництва8.3.2. Глава і персонал дипломатичного представництва8.3.3. Дипломатичний корпус8.3.4. Дипломатичні привілеї та імунітети8.4. Торгові представництва8.5. Представництва держав при міжнародних організаціях8.6. Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх персоналу8.7. Спеціальні місії8.8. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом8.9. Консульства8.9.1. Поняття і види консульських установ8.9.2. Глава і персонал консульської установи8.9.3. Консульські привілеї та імунітетиРозділ 9. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ9.1. Поняття і класифікація міжнародних конференцій9.2. Підготовка і скликання міжнародних конференцій9.3. Правила процедури міжнародних конференцій9.4. Порядок ухвалення рішень та їх юридична сила9.5. Історія створення міжнародних організацій9.6. Поняття і класифікація міжнародних організацій9.7. Юридична природа міжнародних організацій9.8. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій9.9. Структура і правові основи діяльності міжнародних організацій9.10. Організація Об'єднаних Націй9.10.1. Історія створення ООН9.10.2. Мета і принципи ООН9.10.3. Система органів ООН9.10.4. Завдання ООН на сучасному етапі9.10.5. Спеціалізовані установи ООН9.11. Регіональні організації9.12. Міжнародні неурядові організаціїРозділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ10.1. Поняття права міжнародної безпеки10.2. Загальний характер безпеки10.3. Заходи довіри10.4. Роззброєння та обмеження озброєнь10.5. Ефективність міжнародної безпеки10.6. Кібербезпека - нова проблема міжнародної безпекиРозділ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ11.1. Поняття міжнародно-правової відповідальності11.2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав11.3. Класифікація міжнародних правопорушень держав11.4. Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення11.5. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою міжнародним правом11.6. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій11.7. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідівРозділ 12. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ12.1. Міжнародно-правова класифікація територій12.2. Юридична природа державної території12.3. Склад державної території12.4. Державні кордони12.5. Юридичні підстави зміни державної території12.6. Міжнародні ріки та їх правовий режим12.7. Міжнародна територія спільного користування12.8. Правовий режим Арктики12.9. Міжнародно-правовий режим АнтарктикиРозділ 13. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО13.1. Поняття та історія міжнародного морського права13.2. Кодифікація міжнародного морського права13.3. Конвенція ООН з морського права 1982 р.13.4. Внутрішні морські води13.5. Територіальне море і прилегла зона13.6. Води держав-архіпелагів (архіпелажні води)13.7. Відкрите море13.8. Континентальний шельф13.9. Виключна економічна зона13.10. Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства13.11. Міжнародні канали13.12. Міжнародний район морського дна (Район)13.13. Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського середовища13.14. Міжнародні морські організаціїРозділ 14. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО14.1. Виникнення і розвиток міжнародного повітряного права. Його поняття14.2. Основні принципи міжнародного повітряного права14.3. Юридична природа і правовий режим повітряного простору14.4. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень14.5. Відповідальність у міжнародному повітряному праві14.6. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації14.7. Міжнародні авіаційні організаціїРозділ 15. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО15.1. Історія виникнення, поняття і джерела міжнародного космічного права15.2. Принципи міжнародного космічного права15.3. Юридична природа та правовий режим космічного простору і небесних тіл15.4. Правовий режим космонавтів і космічних об'єктів15.5. Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної діяльності15.6. Військова діяльність у космічному просторі15.7. Відповідальність у міжнародному космічному праві15.8. Міжнародні космічні організаціїРозділ 16. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО16.1. Поняття міжнародного екологічного права16.2. Предмет і об'єкт міжнародного екологічного права16.3. Джерела міжнародного екологічного права16.4. Охорона рослинного і тваринного світу16.5. Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору16.6. Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного забруднення16.7. Міжнародні екологічні організаціїРозділ 17. МІЖНАРОДНЕ АТОМНЕ ПРАВО17.1. Поняття і розвиток міжнародного атомного права17.2. Міжнародно-правове регулювання атомної енергетики17.3. Міжнародна відповідальність за ядерну шкоду17.4. МАГАТЕ і режим нерозповсюдження ядерної зброїРозділ 18. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО18.1. Формування, поняття і джерела міжнародного економічного права18.2. Принципи міжнародного економічного права18.3. Міжнародно-правове регулювання певних видів міжнародної економічної діяльності18.4. Регіональне економічне співробітництво і міжнародне правоРозділ 19. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ19.1. Злочинність як міжнародне явище19.2. Багатосторонні міжнародні договори стосовно боротьби зі злочинністю19.3. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю19.4. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)19.5. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців19.6. Міжнародні стандарти поводження із правопорушникамиРозділ 20. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ20.1. Поняття "ситуація" і "спір"20.2. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів20.3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів за Статутом ООН20.4. Реалізація принципу мирного вирішення міжнародних спорів за допомогою міжнародних організацій20.5. СНД: процедура мирного вирішення спорів20.6. Механізми та інструменти ОБСЄ з мирного врегулювання спорів20.7. Мирне врегулювання спорів у рамках Ради Європи і Європейського СоюзуРозділ 21. ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ21.1. Історія формування права збройних конфліктів21.2. Міжнародно-правові наслідки початку війни21.3. Правовий статус комбатантів, некомбатантів та інших учасників збройних конфліктів21.4. Нейтралітет під час війни21.5. Правовий режим воєнної окупації21.6. Засоби і методи ведення воєнних дій21.7. Міжнародно-правовий захист жертв війни21.8. Правові форми і наслідки закінчення війни
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси