Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія - Чепінога В.Г.
Наступна >
Економічна теорія - Чепінога В.Г.

Підручник підготовлено за оновленою програмою курсу економічної теорії, що враховує як загальні тенденції економічного розвитку світу, так і особливості трансформації командної економіки в ринкову в Україні. Видання містить 26 тем, які дають можливість охарактеризувати цілісну систему знань з основ сучасної ринкової економіки та механізму її формування у постсоціалістичних країнах. Суттєву увагу приділено особливостям викладання сучасної економічної теорії для студентів-правознавців на основі багаторічного викладання цього курсу автором підручника на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, в Академії адвокатури України та Київському університеті права HAH України.

Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців.


Вид‑во 2011 р.

Завантажити

ЗМІСТ


ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції1.1. Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань1.2. Предмет економічної теорії1.3. Методи економічних досліджень. Економічні закони1.4. Функції економічної теорії. Економічна політикаЧАСТИНА І. Загальні засади економічного розвитку і ринкуТЕМА 2. Суть, структура та типи економічних систем2.1. Поняття економічної системи2.2. Продуктивні сили суспільства2.3. Економічні відносини суспільства. Власність2.4. Типи економічних систем2.5. Економічні потреби та економічні інтереси суспільстваТЕМА 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші3.1. Технологічні можливості суспільства3.2. Форми економічних зв'язків та виробництва3.3. Товар і його властивості. Теорії вартості товару3.4. Виникнення, суть та функції грошейТЕМА 4. Ринок і його інфраструктура4.1. Поняття ринку і умови його функціонування4.2. Структура (види) ринку4.3. Інфраструктура ринкуТЕМА 5. Основи саморегулювання ринкової економіки5.1. Попит та його детермінанти5.2. Теорія поведінки споживачів5.3. Пропозиція та її детермінанти5.4. Формування ціни у ринковій економіці5.5. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки5.6. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економікиТЕМА 6. Економічна роль держави у ринковій економіці6.1. Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки6.2. Економічні функції держави6.3. Методи державного впливу на ринкову економікуЧАСТИНА ІІ. МікроекономікаТЕМА 7. Підприємництво і підприємство (фірма)7.1. Суть підприємництва та умови його здійснення7.2. Організаційні основи підприємництва в Україні7.3. Підприємство (фірма) та його види7.4. Капітал як матеріальна основа підприємництваТЕМА 8. Трудові відносини. Заробітна плата8.1. Ринок праці та його особливості8.2. Суть заробітної плати та її функції8.3. Організація заробітної платиТЕМА 9. Витрати виробництва і прибуток9.1. Суть витрат виробництва та їх види9.2. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах9.3. Прибуток, його норма і напрями використанняТЕМА 10. Особливості формування цін залежно від моделі ринку10.1. Загальні принципи ціноутворення10.2. Формування цін на ринку досконалої конкуренції10.3. Ціноутворення на ринках чистої монополії і монопольної конкуренції10.4. Утворення цін на олігопольних ринкахТЕМА 11. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі11.1. Аграрні відносини та їх особливості11.2. Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна земліДиференціальна рента Диференціальна рента І Диференціальна рента II 11.3. Агропромисловий комплекс, його структура і функціїЧАСТИНА ІІІ. МакроекономікаТЕМА 12. Національна економіка. основні макроекономічні показники12.1. Поняття національної економіки12.2. Національний (суспільний) продукт і проблеми його грошового виміру12.3. Поняття та способи обчислення валового внутрішнього продукту12.4. Система національних рахунківТЕМА 13. Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага13.1. Суспільне відтворення і проблеми його аналізу13.2. Визначення сукупного попиту і сукупної пропозиції13.3. Споживання і заощадження та їх функції13.4. Інвестиції, їх види та детермінанти13.5. Макроекономічна рівновага і модель мультиплікатораТЕМА 14. Грошовий обіг і кредитна система14.1. Поняття грошової системи14.2. Попит на гроші14.3. Пропозиція грошей14.4. Ринок грошей. Суть і види кредиту14.5. Банки і банківська система14.6. Ринок цінних паперів14.7. Грошово-кредитна політика державиТЕМА 15. Фінансова система і фіскальна політика15.1. Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці15.2. Державний бюджет і бюджетний дефіцит15.3. Податки і податкова система15.4. Фіскальна політика державиТЕМА 16. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність16.1. Економічне зростання то його типи16.2. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини16.3. Безробіття, його типи то наслідки16.4. Інфляція: суть, види, причини і наслідки16.5. Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський та монетаристський підходиТЕМА 17. Соціальний прогрес і соціальний захист населення17.1. Поняття соціального прогресу і його показники17.2. Рівень життя та його показники17.3. Соціальний захист населенняЧАСТИНА IV. Сучасне всесвітнє господарствоТЕМА 18. Світове господарство та його еволюція18.1. Поняття світового господарства та етапи його розвитку18.2. Міжнародний поділ праці та його особливості в сучасних умовах18.3. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі18.4. Міжнародний рух капіталів18.5. Міжнародна міграція робочої сили18.6. Сучасні міжнародні науково-технічні зв'язки18.7. Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталомТЕМА 19. Міжнародні валютно-фінансові відносини19.1. Міжнародні валютні системи19.2. Валютний ринок і валютна політика19.3. Міжнародні кредитні відносини19.4. Міжнародні валютно-фінансові організаціїТЕМА 20. Глобалізація економіки20.1. Поняття економічної глобалізації світу20.2. Основні напрями економічної глобалізації та її наслідкиЧАСТИНА V. Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в УкраїніТЕМА 21. Основні риси і закономірності перехідної економіки21.1. Поняття перехідної економіки21.2. Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки21.3. Моделі ринкової трансформації командної економікиТЕМА 22. Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку22.1. Сутність роздержавлення, його причини та законодавча база22.2. Комерціалізація та її форми22.3. Особливості приватизації державного майна в Україні22.4. Демонополізація економіки в період ринкової трансформаціїТЕМА 23. Структурна перебудова економіки23.1. Необхідність структурної перебудови економіки23.2. Цілі та етапи структурної перебудови економіки23.3. Основні напрями структурної перебудови економіки23.4. Структурна політика як фактор реструктуризації економікиТЕМА 24. Реформування агропромислового комплексу України24.1. Сучасний стан АПК України і необхідність його реформування24.2. Земельна реформа. Ринок землі24.3. Особливості приватизації в АПК24.4. Становлення нових форм господарювання в АПК та їх взаємовідносин з державоюТЕМА 25. Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер25.1. Грошова реформа 1996 року та її роль у становленні грошового обігу25.2. Формування банківської системи України25.3. Трансформація кредитної системи і створення фондового ринку України25.4. Становлення бюджетної та податкової систем України25.5. Грошово-кредитна політика УкраїниТЕМА 26. Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації26.1. Особливості створення соціального захисту населення в перехідній економіці26.2. Зайнятість населення - важлива складова системи соціального захисту26.3. Рівень і диференціація доходів. Боротьба з бідністю26.4. Реформування пенсійного забезпечення і державної соціальної допомогиСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси