Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Екологія arrow Промислова екологія - Апостолюк C.O.
Наступна >
Промислова екологія - Апостолюк C.O.

Висвітлено поняття природного середовища, загальні властивості біосфери, розкрито суть біоценозу, біохімічного кругообігу речовин у біосфері, подано характеристику основних джерел забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Особлива увага приділяється характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Розглянуто основні методи й засоби захисту навколишнього середовища на промислових підприємствах від хімічних, акустичних забруднень, електромагнітних та радіоактивних випромінювань тощо. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об'єктів.

Для студентів вищих навчальних закладів.


Вид‑во 2012 р.

Завантажити

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВАВСТУПРозділ 1. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ1.1. Поняття про природне середовище1.2. Загальні властивості біосфери1.3. Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері1.4. Екосистеми та їх місце в організації біосфери1.4.1. Рівні організації органічного світу1.4.2. Екосистеми як основні складові елементи біосфери1.4.3. Класифікація екосистем1.5. Вплив людини на природне середовищеРозділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери2.1.2. Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря2.1.3. Основи формування промислових паро- і газоподібних забруднень атмосфери2.1.4. Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємствТермічні цехи Гальванічні цехиЦехи механічного оброблення металів Цехи з виробництва неметалевих матеріалівЗварювальні цехи Фарбувальні цехи 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами2.1.6. Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами2.2. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах2.2.1. Формування стічних вод2.2.2. Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствамиМеталургійні та ливарні цехи Ковальсько-пресові та прокатні цехи Механічні та термічні цехиТравильні гальванічні дільниці 2.2.3. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами2.2.4. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами2.2.5. Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей2.2.6. Забруднення ґрунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами2.3. Енергетичне забруднення довкілляДжерела шуму Джерела вібраційДжерела електромагнітних випромінюваньДжерела іонізуючого випромінюванняРозділ 3. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітряМеханічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потокуЕлектричні принципи видалення пилу з повітряного потокуАкустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку3.2. Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування3.2.1. Класифікація повітряних фільтрів3.2.2. Масляні фільтри та сфера їх застосуванняМасляні фільтри Е.В. РеккаУніфіковані коміркові масляні фільтри типу ФяФільтри ФяР Фільтри типу Кд і Кт Самоочищувані масляні шторові фільтри типу ФШ 3.2.3. Волокнисті повітряні фільтриПлоскі коміркові волокнисті фільтриСкладчасті коміркові волокнисті фільтриРулонні волокнисті фільтри 3.2.4. Електричні повітряні фільтри3.3. Пиловловлювачі для очищення повітря від пилу на промислових підприємствах3.3.1. Суть пиловловлювання та його види3.3.2. Класифікація пиловловлювачів, характеристика та сфера застосування3.3.3. Сухі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосуванняГравітаційні пиловловлювачі Інерційні пиловловлювачі (циклони)Тканинні пиловловлювачіЖалюзійні пиловловлювачіЕлектричні пиловловлювачіАкустичні пиловловлювачі3.3.4. Мокрі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосуванняСкрубери ВентуріМокрі відцентрові пиловловлювачіМокрий форсунковий скрубер Барботажно-пінні пиловловлювачі3.4. Вентиляторні пиловловлювачіЗагальні принципи конструкції вентиляторних пиловловлювачівНайпростіші вентиляторні пиловловлювачі Вентиляторні пиловловлювачі тину КП (коріолісові) 3.5. Тумановловлювачі3.6. Методи розрахунку рукавних пилоочисних установок3.6.1. Технологічний розрахунок сухих рукавних пиловловлювачів3.6.2. Технологічний та конструктивний розрахунки системи імпульсної регенерації рукавних фільтрів3.6.3. Аеродинамічний розрахунок пиловловлювачів3.6.4. Розрахунок корпусів і запобіжних мембран пилоочисних установокРозділ 4. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ ПАРО- I ГАЗОПОДІБНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН4.1. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів4.2. Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газівРозрахунок абсорбційної установки4.3. Адсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газівРозрахунок адсорбційної установки4.4. Адсорбційно-абсорбційне очищення атмосферного повітря від парів формальдегіду4.5. Термічна нейтралізація шкідливих газів, що викидаються в атмосферу4.6. Каталітичне очищення атмосферного повітря від викидів шкідливих газів4.7. Зниження токсичності вихлопних газів автотранспортних засобів4.7.1. Особливості конструкції та режимів роботи автотранспортних засобів з позиції екологічної безпеки4.7.2. Способи зниження токсичності вихлопних газів4.8. Очищення газів від оксиду вуглецюПеретворення оксиду в діоксид вуглецюПоглинання оксиду вуглецю мідно-аміачним розчином4.9. Очищення газів від сірководнюОкислювальні методи очищення газів від сірководню. 4.10. Очищення газів від діоксиду сіркиВапняковий методМарганцевий методАдсорбційні методи 4.11. Очищення газів від оксидів азоту4.12. Очищення газів від аміаку4.13. Розсіювання промислових викидів в атмосфері4.14. Санітарно-захисні зониРозділ 5. ЗАХИСТ СТІЧНИХ ВОД І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ5.1. Основні способи очищення стічних вод5.2. Механічне очищення стічних вод5.3. Фізичне очищення стічних вод5.4. Фізико-механічне очищення стічних вод5.5. Хімічне очищення стічних вод5.6. Фізико-хімічне очищення стічних вод5.7. Біологічне очищення стічних вод5.8. Очищення стічних вод машинобудівних підприємств5.9. Очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу на деревообробних підприємствах5.10. Очищення стічних вод при виробництві деревоволокнистих плит5.11. Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств5.12. Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод5.13. Перспективні методи очищення атмосфери та виробничих стічних вод від шкідливих речовин5.14. Захист ґрунтів і земельних ресурсів від шкідливих викидівРозділ 6. ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів6.1.1. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація6.1.2. Утилізація виробничих відходівПервинна утилізація відходів Вторинна утилізація відходів Ліквідація осадів стічних вод 6.2. Безвідходна та маловідходна технології6.3. Знешкодження та перероблення радіоактивних відходів6.3.1. Особливості перероблення радіоактивних відходів та їхня класифікація6.3.2. Знешкодження та перероблення газоподібних радіоактивних речовин6.3.3. Знешкодження та перероблення рідких радіоактивних речовин6.3.4. Знешкодження та перероблення твердих радіоактивних відходівРозділ 7. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ7.1. Захист довкілля від шумового та вібраційного забруднень7.1.1. Загальні поняття про шум та його параметри7.1.2. Загальні поняття про вібрацію та її параметри7.1.3. Вплив шуму та вібрації на людину й навколишнє природне середовище7.1.4. Нормування шуму і вібраціїНормування шумуНормування вібрації7.1.5. Джерела шуму та вібрації на промислових підприємствахВентиляторні установки Компресорні станціїГазотурбінні установки (ГТУ) Газові струмені Деревообробне обладнання Круглопилкові верстатиПоздовжньо-фрезерні верстатиШипорізні та вертикально-фрезерні верстатиРубальні машини Лісопильні рами 7.1.6. Основні засоби захисту довкілля від шумового забрудненняЗниження шуму в джерелі його виникненняЗниження шуму методом звукопоглинання та звукоізоляціїЗвукоізолювальні огородженняЗниження шуму методом екранування Зниження шуму за допомогою глушників Зниження шуму при збільшенні відстані від його джерела Зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень 7.1.7. Захист довкілля від вібраційного забрудненняНалагодження для усунення режимів резонансу ВіброгасінняВіброізоляціяВібродемпферування7.2. Захист довкілля від електромагнітних полівРозділ 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ8.1. Структура, завдання та місце моніторингу в системі керування якістю природного середовища8.2. Контроль стану навколишнього середовища8.3. Контроль викидів промислових підприємств та енергетичних установок8.4. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу8.4.1. Визначення ступеня забрудненості атмосфери8.4.2. Розрахунок граничнодопустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу від одиночного джерела забрудненняНагріті газоповітряні суміші Холодна газоповітряна суміш Джерела з прямокутним устям Викиди з одиночного аераційного ліхтаря Одиночне джерело, з якого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією Група N одиночних суміжних джерел різної висоти Багатоствольна труба8.4.3. Визначення тимчасово узгоджених викидів шкідливих речовин та їхньої концентрації в атмосфері за умов одиночного джерела забрудненняВизначення ГДВ та ТПВ для окремого джерела Визначення максимальної концентрації суміші при викиді через багатоствольну трубу8.4.4. Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної установки8.4.5. Розрахунок річних валових викидів шкідливих речовин в атмосферу8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води8.5.1. Визначення необхідного ступеня очищення виробничих стічних вод8.5.2. Умови спуску виробничих стічних вод8.6. Визначення категорії екологічної безпеки промислового підприємства8.7. Оцінка забруднення ґрунтів шкідливими речовинами8.8. Екологічна експертиза промислових об'єктів8.8.1. Мета та послідовність проведення екологічної експертизи8.8.2. Підвищення екологічної безпеки технологічних процесів та обладнання при проектуванні промислових підприємств8.9. Оцінювання екологічних збитків8.9.1. Види збитків і методи їх визначення8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовищеЛІТЕРАТУРА
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси