Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Гостьова книга
Правила користування
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу - Скібіцький О.М.
Наступна >
Організація бізнесу - Скібіцький О.М.

Навчальний посібник з дисципліни "Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком 0502 "Менеджмент".

Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.

Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу.

Навчальний посібник буде корисним як для студентів і аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.


Вид‑во 2011 р.

Завантажити

ЗМІСТ


Вступ1. ЗАКОНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І ДЕРЖАВИ1.1. Ринок, його сутність та структураФункція інформаційна Функція посередницька Функція ціноутворення Функція регулююча Функція санації Суб'єкти ринкуОб'єкти ринку1.2. Економічні закони, що регулюють ринокЗакон вартостіЗакон додаткової вартості (основний економічний закон капіталізму)Закон конкуренціїЗакон переливу капіталуЗакон зростання витратГраничні показникиЗакон спадної віддачі1.3. Еластичність попиту і пропозиції1.3.1. Попит і закон попитуФактори, які впливають на попитНеокласичний підхід (А. Маршалла)1.3.2. Пропозиція і закон пропозиції1.3.3. Співвідношення попиту і пропозиціїВзаємодія попиту та пропозиціїФактори, що впливають на ціноутворенняТеорія ціни за Марксом1.4 Конкуренція в бізнесі1.4.1. Поняття і види конкуренціїВиди конкуренціїТипи конкуренції1.4.2. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги фірми1.4.3. Визначення конкурентного статусу фірми1.4.4. Стратегія конкурентної боротьби (вибір позиції у конкуренції)Основні причини втрати конкурентоспроможності1.4.5. Стратегічний вибір підприємства1.5. Регулююча роль держави в ринковій економіці1.5.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіціФакти неподільності1.5.2. Функції держави в ринковій економіці1.5.3. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги1. Операції на відкритому ринку2. Регулювання відсоткової ставки1.5.4. Антимонопольне регулювання1.5.5. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері1.5.6. Межі й перспективи регулюючої діяльності держави1.5.7. Державне регулювання економічної безпеки підприємств1.6. Державний менеджментВисновки2. ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА2.1. Сутність та зміст підприємництва2.2. Функції та рушійні сили підприємництва1. Власну особистість2. Досвід та вміння3. Загальну економічну ситуацію4. Обраний ринок5. Насиченість конкурентами6. Доступ до ресурсів2.3. Умови та принципи підприємництва2.4. Суб'єкт підприємництва2.5. Права та обов'язки підприємцівПрава підприємцяОбов'язки підприємця2.6. Сутність і структура економічної власностіОсновні типи та форми власності підприємств2.7. Управління власністю компаній2.8. Управління якістю власності в галузі3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ3.1. Організаційні одиниці підприємництва3.2. Основні види підприємствах класифікація та організаційно-правові формиПідприємець - фізична особаЮридичні особи (підприємства)3.3. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки3.4. Товариство (партнерство), його особливостіПереваги партнерства, які має перед одноосібними володіннями Товариства з необмеженою відповідальністю3.5. Корпоративна форма організації підприємницької діяльностіПереваги корпорації (акціонерного товариства)3.6. Спільні підприємства3.7. Франчайзна системаОснови франчайзингу1. Умови оплати франчайзингу2. Межі франчайзингу3. Будівлі, устаткування та умови поставок4. Умови роботи5. Припинення й поновлення франчайзингу6. Інше4. МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО4.1. Місце і роль малого підприємництва в економіці4.2. Економічна сутність і функції малих підприємствФункції малого підприємництва4.3. Державна політика у сфері малого підприємництваЦілі та завдання державної політики у сфері малого підприємництваПринципи державної підтримки МП1. Бюджетна (митна, тарифна) політика2. Інституційно-інвестиційна державна політика3. Державна адміністративна політика4. Державна політика в сфері трудових відносин і соціального забезпечення5. Муніципальна державна політика регіону6. Політика в сфері оподаткування4.4. Стратегія та основні напрямки і заходи підтримки малого і середнього бізнесу4.4.1. Складові стратегії розвитку МПЦільова орієнтація4.4.2. Загальна підтримка МП4.4.3. Спеціальна підтримка МП4.4.4. Основні напрями підтримки малого та середнього підприємництва1. Фінансово-кредитна підтримка2. Кадрове забезпечення 3. Інформаційне забезпечення 4. Нормативно-правова підтримка малого підприємництва 5. Зниження рівня адміністративних перешкод6. Заходи з розвитку матеріально-технічної бази МП7. Забезпечення доступу МП до сучасних технологій та "ноу-хау"8. Розвиток кооперації великих та малих підприємств 9. Підтримка розвитку дрібномасштабних ринків товарів та послуг, ринків субпідряду10. Підтримка створення і розвитку кадрового потенціалу МП11. Підтримка менеджменту, маркетингу і кооперації МП 12. Сприяння міжрегіональній і зовнішньоекономічній діяльності13. Сприяння розвитку недержавної інфраструктури підтримки МП14. Сприяння в захисті інтересів МП, безпеці та соціальному захисті підприємців15. Сприяння формуванню сприятливого соціально-психологічного середовища для МП4.5. Орієнтири вибору політичного курс щодо малого та середнього бізнесу4.6. Регулювання господарської діяльності малих підприємств4.7. Розвиток малого підприємництва в галузях4.7.1. Розвиток малих підприємств в ході реструктуризації галузей промисловості і реформуванні підприємств4.7.2. Участь малих підприємств у створенні гнучких організаційних структур підприємств4.7.3. Створення і розвиток нових дрібних підприємств4.7.4. Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексу4.7.5. Стратегічна орієнтація на залучення інноваційного потенціалу малого підприємництва та розвиток підприємництв у сфері НДДКР4.7.6. Розвиток ремісництв і послуг для населення4.7.7. Розвиток підприємництв у сфері житлово-комунального господарства4.8. Розвиток малого бізнесу в муніципальних утвореннях4.8.1. Загальні підходи до взаємодії регіонального і муніципального рівнів підтримки МП4.8.2. Підтримки малого бізнесу муніципальними утвореннями4.8.3. Організація роботи органів місцевого самоврядування, сплямованої на реалізацію заходів державної і створення систем муніципальної підтримки малого підприємництва4.8.3.1. Організація муніципального моніторингу стану малого підприємництва4.8.3.2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва4.8.3.3. Бізнес-карта території4.8.3.4. Розробки муніципальної програми розвитку малого підприємництва4.8.4. Селективна підтримка окремих суб'єктів малого бізнесу5. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА5.1. Сутність корпоративного управління5.1.1. Поняття корпоративного управління й корпоративних правСуть поняття "корпоративні права"5.1.2. Суб'єкти корпоративного управлінняІнвестори як суб'єкти корпоративного управлінняПрацівники корпоративних структур як суб'єкти корпоративних відносин5.1.3. Відмінність корпоративного управління від загального менеджменту5.1.4. Корпоративні організаційні форми бізнесу5.1.5. Корпоративні ознаки підприємства державного сектораФорми державної корпоративної власності5.1.6. Сутність зовнішньої сфери корпоративного управлінняОсновні регулятори зовнішньої сфери корпоративного управління5.1.7. Чинники впливу на внутрішню сферу корпоративного управління5.2. Основні риси сучасного корпоративного управління5.2.1. Інсайдерські та аутсайдерські системи управління5.2.2. Сутність принципів корпоративного управління ОЕСР5.2.3. Принципи корпоративного управління. Міжнародної мережі з корпоративного управління5.2.4. Принципи корпоративного управління Європейського Банку Реконструкції та Розвитку1. Взаємовідносини з клієнтами2. Взаємовідносини з акціонерами3. Взаємовідносини з працівниками4. Взаємовідносини з постачальниками5. Взаємовідносини з громадськістю6. Взаємовідносини з державними органами і місцевою владою5.2.5. Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів5.2.6. Національні стандарти США у сфері корпоративного управління1. Звітність2. Прозорість3. Справедливість4. Методика голосування5. Кодекси принципів6. Стратегічне планування5.2.7. Англо-американська модель корпоративного управління5.2.8. Західноєвропейська модель корпоративного управління5.2.9. Японська модель корпоративного управління5.2.10. Перехідна модель корпоративного управління5.3. Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств5.3.1. Відкрите акціонерне товариство5.3.2. Власники акціонерного товаристваУправління акціонерним товариством5.3.3. Цілі діяльності акціонерного товаристваПереваги акціонерного товариства5.4. Статут акціонерного товаристваЗміст СтатутуВнесення змін і доповнень у Статут5.5. Акції та інші цінні папери акціонерного товаристваЗагальні положення про цінні папериАкції акціонерного товариства, їхні типи і категоріїІнші цінні папери акціонерного товаристваВимоги, що висуваються до передані акцій1. Вільна передача акцій2. Перехід і реалізація права власності на іменні акції3. Реєстр акціонерів5.6. Інтегровані корпоративні структури5.7. Дотримання співвідношення корпоративних прав та інтересів різних груп акціонерів-інвесторів6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ6.1. Мета організації власної справи. Визначення місії та формулювання цілей фірмиДля чого потрібна місія власникам?Для чого потрібна місія менеджерамВизначення цілей бізнесу6.2. Вибір бізнес-ідеї6.2.1. Як розробити успішну комерційну ідею6.2.1.1. Визначіть "бачення" бізнесу6.2.1.2. Визначіть ваші сильні сторони і чим ви б хотіли займатися.6.2.1.3. Прорахуйте попит ринку6.2.2. Як оцінити бізнес-ідею6.2.3. Попередження розповсюджених помилокПомилки впровадження бізнес-ідеїПомилки початківців6.3. Форми й принципи створення власної справи1. Занадто швидке оформлення бізнесу2. Недостатнє дослідження ринку3. Посилене використання послуг юриста4. Занадто великі фінансові витрати на оргтехніку й облаштування офісу6.4. Засновницькі документи та їх підготовка6.4.1. Підготовка установчих документів підприємства6.4.2. Статут підприємства6.4.3. Засновницький (установчий) договір6.5. Статутний фонд підприємства та його формування6.6. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності6.6.1. Проблеми державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та "фіктивні фірми"6.6.2. Порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності6.6.3. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (СПДФО)6.6.3.1. Реєстрація СПДФО в органі державної реєстрації6.6.3.2. Реєстрація СПДФО в органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття6.6.3.3. Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України6.6.3.4. Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності6.6.3.5. Реєстрація СПДФО в органі Пенсійного фонду України6.6.3.6. Одержання СПДФО дозволу на виготовлення печаток і штампів6.6.4. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (СПДФО)6.6.4.1. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи6.6.4.2. Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України6.6.4.3. Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України6.6.4.4. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття6.6.4.5. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних Захворювань України6.6.4.6. Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності6.6.4.7. Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів6.7. Постановка на облік у податкових органах. Відкриття рахунків у банках6.7.1. Після державної реєстрації відповідний орган у десятиденний термін подає по одному екземпляру реєстраційної картки до Державної податкової інспекції та до органу державної статистики6.7.1.1. Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби6.7.1.2. Взяття СПДФО на облік платників податків в органі державної податкової служби6.7.2. Відкриття рахунків у банках6.7.2.1. Відкриття поточного банківського рахунку СПДФО6.7.2.2. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства (СПДЮО)6. 7.2.3. Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО6.8. Дозволи, необхідні для початку роботи. Ліцензування діяльності підприємства6.8.1. Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі6.8.2. Використання касового апарату6.8.3. Отримання дозволу від органів державного нагляду за охороною праці6.8.4. Отримання дозволу в органах Державного пожежного нагляду6.8.5. Отримання висновку санепідемстанції6.8.6. Ліцензування діяльності підприємства6.8.6.1. Порядок одержання ліцензії6.8.6.2. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності6.9. Обмеження підприємництва. Припинення діяльності підприємства6.9.1. Обмеження підприємництва6.9.2. Припинення діяльності підприємства7. МАРКЕТИНГ7.1. Становлення маркетингу7.2. Сутність і функції маркетингуФункціональний підхід Товарний підхід Системно-поведінковий підхід Національний підхід Управлінський підхідУзагальнюючий підхід 7.3. Основні поняття маркетингу. Класифікація маркетингу7.4. Основні принципи маркетингу7.5. Концепції маркетингуЗасоби (інструменти) маркетингу7.6. Принципи та етапи маркетингових досліджень7.7. Організація маркетингу на підприємстві8. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ8.1. Основи бізнес-планування 8.2. Структура бізнес-плану8.3. Зміст основних складових бізнес-плану8.3.1. Резюме (можливості фірми)8.3.2. Характеристика об'єкту інвестування8.3.3. Характеристика продукції за проектом8.3.4. Аналіз ринку збуту товарів (послуг)8.3.5. Аналіз конкурентів8.3.6. План маркетингу8.3.6.1. Визначення попиту і можливості ринку8.3.6.2. Конкуренція й інші зовнішні чинники8.3.6.3. Стратегія маркетингу8.3.6.4. Стратегія збуту і підрозділи8.3.6.5. Стратегія ціноутворення8.3.6.6. Реклама, зв'язки з громадськістю, просування товару8.3.7. План і структура виробництва продукції8.3.8. Організаційний план і управління проектом8.3.9. Юридичний план8.3.10. Оцінка ризиків8.3.11. Фінансовий план інвестиційного проекту8.3.11.1. Розглянемо зразковий склад показників і форму їх подання в оперативному плані (звіті)8.3.11.2. Другим документом є план (звіт) про прибутки і витрати8.3.11.3. План (звіт) про спрямування коштів8.3.11.4. Заключним документом є балансовий звіт9. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПІДПРИЄМНИЦВА, ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ІНВЕСТУВАННЯ9.1. Загальні спостереження стосовно сучасної правової бази для підприємницької діяльності9.2. Цивільне законодавство9.3. Законодавство, яке регулює діяльність господарських товариств9.4. Антимонопольне законодавство9.5. Приховані витрати та зайві перешкоди"Правило 90 днів" Фінансування Нотаріальне засвідчення1. Оподаткування2. Система прийняття законів3. Корупція та надмірне регулювання9.6. Корупція та надмірне регулювання9.6.1. Корупція9.6.2. Надмірне регулювання9.7. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності9.7.1. Сутність і види відповідальності підприємців9.7.2. Умови виникнення цивільної відповідальності підприємців9.7.3. Способи забезпечення виконання підприємцями своїх зобов'язань9.7.4. Кримінальна відповідальність підприємців9.7. 5. Адміністративна відповідальність підприємців10. ФІНАНСИ10.1. Фінанси як суб'єкт і об'єкт управління10.2. Організаційна структура управління фінансами10.3. Фінанси підприємства та фінансовий менеджмент10.4. Джерела фінансових ресурсів та інвестуванняПоказник ефективності інвестицій10.5. Сутність та механізм фінансового планування на підприємстві10.6. Корпоративні фінанси11. ПОДАТКИ11.1. Роль податків у фінансовій системі держави і підприємства11.1.1. Оподаткування та справедливість11.1.2. Прямі податки11.1.3. Непрямі податки11.1.4. Місцеві податки11.1.5. Місцеві збори11.1.6. Справляння податків з "володіння, продажу, дарування, успадкування, купівлі тощо" нерухомості11.1.7. Оподаткування за вилами податків. 11.1.7.1. Податок на прибуток підприємств11.1.7.2. Податок на доходи фізичних осіб11.1.7.3. Податок на додану вартість11.2. Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи11.3. Оподаткування підприємств11.3.1. Загальна система оподаткування11.3.2. Спрощена система оподаткування або сплата єдиного податкуЗвітністьПодаток на додану вартість (ПДВ)11.4. Оподаткування підприємців - фізичних осіб11.4.1. Фіксований податокОподаткування фізичних осіб (СПД) - платників фіксованого податку11.4.2. Сплата єдиного податку або спрощена система оподаткуванняЗагальна система оподаткування11.4.3. Аналіз ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності суб'єкта підприємницької діяльності (СПД)11.4.4. Аналіз податкових умов діяльності фізичних осіб, що працюють за різними схемами оподаткування.1. Торгівля за фіксованим податком2. Сплата єдиного податку3. Загальний спосіб оподаткування12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ12.1. Сутність та необхідність обліку на підприємствіА. Корпоративні книгиБ. Фінансова документаціяВ. Облік кадрівГ. Юридична документація1. Договори2. Процесуальні документи (судові процеси й арбітраж)3. Документація, що стосується цінних паперів товариства4. Документація, що стосується інтелектуальної власності5. Періодичні звіти, що надаються до інших державних органів6. Документація періоду приватизації12.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)ДоречністьСвоєчасністьСуттєвістьВірогідністьПравдиве поданняНейтральністьПовнотаЗрозумілістьЗіставністьПослідовністьРозкриття облікових політикБАЛАНСЗміст балансуФорма балансуЗвіт про прибутки та збиткиФорма звіту про прибутки та збиткиМетод класифікації витрат за їх характеромЗвіт про зміни у власному капіталіЗміст звіту про зміни у власному капіталіФорма звіту про зміни у власному капіталіЗвіт про рух грошових коштівЗміст звіту про рух грошових коштівПриклади руху грошових коштів від операційної діяльності:Примітки до фінансових звітівЗміст приміток до фінансових звітівФорма приміток до фінансових звітівВзаємозв'язок фінансових звітів12.3. Методи бухгалтерського обліку12.4. Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації12.4.1. Управлінський облік у системі управління організацією12.4.2. Елемент систем управлінського обліку12.4.3. Процес постановки управлінського обліку13. ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ13.1. Класифікація фіскальних, контролюючих та правоохоронних органів13.2. Органи податкової службиПрава органів державної податкової служби13.3. Контрольно-ревізійне управління13.4. Державна інспекція з контролю за цінами13.5. Органи пожежного нагляду13.6. Санітарно-епідеміологічна служба13.7. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації13.8. Служба захисту прав споживачів14. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР14.1. Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту та класифікація інформації14.2. Класифікація інформації14.3. Використання інформаційних комп'ютерних технологій! в основних функціях менеджменту14.3.1. Інформаційна технологія14.3.2. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків14.3.3. Система здійснення угод і операцій14.3.4. Управлінські інформаційні системи14.3.5. Системи підтримки рішень14.3.6. Системи, що базуються на знаннях і експертні системи14.3.7. Побудова інформаційних системА. Визначальна стадіяБ. Стадія розвиткуВ. Стадія встановлення і впровадження в дію14.3.8. Розробка (доробка, переробка) систем користувачем14.4. Інформаційна безпека об'єкту управління14.4.1. Конкурентна розвідка і економічне (промислове) шпигунство14.4.2. Організація системи доступу до зведень, що складають комерційну таємницю підприємства (фірми) та системи їхньої безпекиКомерційна таємниця Фінансово-кредитна таємниця 14.4.3. Організація дозвільної системи на підприємстві.14.5. Бенчмаркінг в економічній безпеці підприємств та у конкурентній розвідці14.6. Організація служби безпеки підприємства 14.6.1. Загальні положення.14.6.2. Основні задачі СБ14.6.3. Функції СБ14.6.4. Структура СБ15. БОРОТЬБА ІЗ ШАХРАЙСТВОМ У БІЗНЕСІ15.1. Природа, типи та види шахрайства15.2. Мотивація шахрайства15.3. Виявлення шахрайства 15.3.1. Процес виявлення шахрайства15.3.2. Ознаки афер з інвестиціями15.3.3. Відповідальність аудиторів за виявлення ознак шахрайства15.4. Запобігання шахрайству15.4.1. Атмосфера всеохоплюючого контролю.15.4.2. Система фінансової та бухгалтерської звітності15.4.3. Методи проведення контрольних перевірок.15.4.3.1. Розподіл обов'язків та подвійний контроль.15.4.3.2. Система підтвердження повноважень15.4.3.3. Система незалежних перевірок15.4.3.4. Фізичні способи охорони і контролю доступу15.4.3.5. Документальний контроль15.5. Фіктивні підприємства в Україні: причини виникнення та шляхи протидіїСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИЗаконодавчі актиОсновна літератураДодаткова література
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси